ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)

16 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เเละมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)

รายละเอียดคลิก https://icru.nstru.ac.th/