มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการ

5 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญส่งบทความในมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม http://rdi.rmutsv.ac.th/ruts_expo2019/ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวนฤนาฏ ชูทิพย์ (น้องฟ้า) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร : 0-7520-4070 / 09-2260-0439