มหาวิทยาลัยทักษิณเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

1 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร รวม 6 หลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.ecba.tsu.ac.th/