ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I - SEEC 2019)

วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร,จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://i-seec2019.rmuti.ac.th/