รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ

19 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

                 สถาบันวิจัยของแสดงความยินดีกับ นางสาวฮานูนา มุสะอารง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้รับรางวัลรางวัลบุคคลดีเดี่น ด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ให้บริการวิชาการในพื้นที่ เผยแพร่ดนตรีพื้นบ้าน เป็นวิทากรสอนไวโอลิน ถ่ายทอดความรู้ด้านสิลปวัฒนธรรม และเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีพื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเล่นตำแหน่งไวโอลิน