ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ icms2019

12 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

 

การประชุมจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2019 การประชุมนี้จะจัดขึ้นโดย สมาคมเทคโนโลยีสื่อ (PERMEDIA-UUM), คณะเทคโนโลยีและการสื่อสารมัลติมีเดีย (SMMTC), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (BSRU) และสำนักงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า (PPA), วิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://icms2019.weebly.com/