สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562"

12 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562"

"ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม"
The Reflection of Thai Families to Society

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.ipsr.mahidol.ac.th