วช.เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์เเละนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)

11 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี STS forum 2019 และเข้าร่วมการประชุมพิเศษ เรื่อง “Dialogue between Young Leaders and Nobel Laureates” 
ซึ่งงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2562 ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่:  https://www.nrct.go.th