ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดคลิก https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/