ขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคาระห์เเละเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการเเละพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 เเละโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักศูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคาระห์เเละเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการเเละพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 เเละโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักศูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รายละเอียดคลิกhttp://umdc.tsu.ac.th/