สวพ.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี 2562

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับส่วนราชการในมรย.ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการวิชาการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงบทบาทในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ภายใต้ชื่อนิทรรศการ สืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้