แบรนด์ ซันโทรี่ เปิดรับผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019

29 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

               ด้วย บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ เปิดรับผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019 โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.brandsworld.co.th/th/whats-new/events/brands-health-research-award-2019.html#clickloc=topnav