ผู้บริหารและบุคลากรสวพ.ร่วมประชุมโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชุมชนคนชายแดนใต้

18 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                  วันที่ 17 เมษายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสวพ.ร่วมประชุมโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชุมชนคนชายแดนใต้  ณ ห้องประชุมกศน. ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเตรียมการจัดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชุมชนคนชายแดนใต้ ในวันที่ 25 เมษายน 2562