วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น แจ้งขยายเวลารับบทความ

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

                      วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขยายเวลารับบทความฉบับเต็มเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 เป็นวันที่ 20 เมษายน 2562  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.northern.ac.th/new_web/conference/