ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบันสำหรับกรรมการรุ่น 1/2562

26 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sp.mahidol.ac.th/