คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ

26 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

 

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในรูปแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2562:NACE 2019 "การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ" Research for Sustainable Wellbeing and Smart Society ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ. อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง