สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญร่วมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo)

26 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญร่วมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"  รายละเอียดเพิ่มเติม https://researchexpo.nrct.go.th/web2019/