วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มขอเชิญร่วมส่งผลงานในงานประชุมวิชาการ

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://cim.vru.ac.th/