สถาบันคลังสมองขอเชิญหร่วมอบรมลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 5 R+3I

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.knit.or.th/web/riii4/