คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิญร่วมประชุมวิชาการ

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://human.skru.ac.th/husoconference/