คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

1 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/Conference/HUSO62/default.asp หรือค้นหาการจัดประชุมวิชาการอื่นๆได้ที่ ทะเบียนการจัดงานประชุมวิชาการ (คลิ๊ก)