มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกรประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTANCE LEARNING" ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stouconference.stou.ac.th/​ หรือค้นหาการจัดประชุมวิชาการอื่นๆได้ที่ ทะเบียนการจัดงานประชุมวิชาการ (คลิ๊ก)