มรภ.สุราษฏธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และครุศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) และฉบับบที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2562) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ graduate2561@gmail.com หรือ สอบถามรายละเอียด 081 7787 1144 หรือ 081 787 2020