วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญร่วมอบรมการทำงานวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

           โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยการจัดการ อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. วันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list=673&aNum=20181004095007​  โทรศัพท์ 085 501 5995 นายกฤชณัท พรหมเสนะ และ 086 3608899 นายธิติพงษ์ เผ่าฟู