สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 3/2562

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                     สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด