บุคลากร สวพ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำคู่มือปฏิบัติงาน

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                        บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำคู่มือปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด