มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความใน“วารสารการวิจัยกาสะลองคำ”

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความใน“วารสารการวิจัยกาสะลองคำ” โดยนักวิจัยและนักศึกษาที่สนในสามารถศึกษารายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/ksk