สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมการเเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมการเเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม  2562 ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี และวันที่ 1-2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.psaku.org/

 

 

 

 

 

23/01/62