สกอ.ร่วมบริติชฯ จัดอบรมพัฒนานักวิจัย "Research Connect"

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

               สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติชเคาน์ซีล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย "Research Connect"  สามารถศึกษารายเอียดเพิ่มเติมๆด้ตามเอกสารแนบ หรือ https://www.britishcouncil.or.th/