มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

15 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

         มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.buuconference.buu.ac.th/

 

 

 

15/01/62