มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

15 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2562 ณ Hsiuping University of Science and Technolog ประเทศ ไต้หวัน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://suslab3.hust.edu.tw/

 

 

15/01/62