สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

15 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

                  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมาหนคร โดยสามารถศึกษารายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://sites.google.com/view/fdaconference2018

 

 

 

15/01/62