มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.library.ssru.ac.th/announcement/view/apa2562

 

 

 

วันที่ 10/01/62