วช. ขอเชิญร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nrct.go.th/training

 

 

วันที่ 10/1/62