มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญร่วมส่งบทความ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://conference.kku.ac.th/grc/

 

3/01/61