มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ksu.ac.th/ksuc2019/

 

 

3/02/62