ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Hot News

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ส่งผ่านเว็บไซต์  http://eservice.yru.ac.th/nac2019/  ขยายเวลารับบทความเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 10 - 25 มีนาคม 2562 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 ประเภทบทความที่รับ : บทความวิจัย (ภาษาไทย)
 กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ 

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเกษตรศาสตร์  

4. กลุ่มการศึกษาและอิสลามศึกษา  

5. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

6. กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์

 ช่องทางส่งบทความ http://eservice.yru.ac.th/nac2019/
 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง http://eservice.yru.ac.th/nac2019/download
สอบถามเพิ่มเติม 
ฟิตรีนา ดาราแม 063-749-0929  [email protected]
⚠️ หมายเหตุ : ปิดรับบทความสำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา