สนง.ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มอ.ปัตตานี เชิญชวนเข้าร่วมอบรม

20 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

    สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาววิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 หลักสูตร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://exten.pn.psu.ac.th/web/web57/

 

 

 

วันที่ : 20/12/61