สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทัพและป้องกันประเทศ

28 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

            สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปี 2562 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการจำนวน 15 เล่ม และนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดีที่มีข้อมูลข้อเสนอวิจัยในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พร้อมระบุชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 610 5330 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

 

 

 

 

 

-28/11/2561-

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด