สถาบันคลังสมองของชาติจขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 4 R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design

28 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทร 02 126 7632-34 ต่อ 110 อีเมล patchaya@knit.or.th

 

 

-28/11/2561-