มหาวทิยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

23 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

   มหาวทิยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวทิยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/Con7/index.html  สอบถามเพิ่มเติมโทร.032-261790 ต่อ 1079-85