คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ Exploring English for Research Publication: Voices of Thai Academics

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการเสวนาวิชาการ Exploring English for Research Publication: Voices of Thai Academics

Call for participating in a seminar on 
Exploring English for Research Publications: Voices of Thai Academics

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ
Exploring English for Research Publication: Voices of Thai Academics

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 -12.00 น.
ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ

>> ฟรี << ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://iw.libarts.psu.ac.th/research
โทร. 074-286675

 

21/11/61