เชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

               สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า โดยผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 ธันวาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrct.go.th/news/pr/ประชาสัมพันธ์-ประกวดคลิปวิดีโอโครงการ 

 

21/11/61