ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

13 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

     

  รายละเอียดเพิ่มเติม     https://sci.ssru.ac.th/th/announcement/view/26102561​ 

 

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561