ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผอ.สวพ. พร้อมผู้บริหาร และบุคคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

11 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคคลากร ของสถาบันวิจัยฯ ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน และอัญเชิญเครื่องบริวารกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด