ประชุมเตรียมงานการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 2

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 พ.ย. 61) ผศดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (คณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางการเตรียมงานการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการจากทุกคณะเข้าร่วมการประชุม