ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ ครั้ง1/2561

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ  ครั้ง1/2561 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา