วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) กลุ่ม 2 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

            สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ร่วมส่งบทความทางด้านมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) กลุ่ม 2 เล่มที่ 12(เดือนกรกฎาคม - ธันวามคม 2561) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบออน์ไลน์ พร้อมศึกษารายละเอียดเิ่มเติมได้ที่ http://www.iilc.crru.ac.th/iilc/ โทร 0 53776  000 ต่อ 2153