มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญร่วมโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บริการวิชาการ

            คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิยผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/tsucms/12/page_detial_menu.php?idm=3&mid=352