ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

5 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 พร้อมผังโครงสร้าง CASS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrct.go.th/